Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Statsvitenskap

– Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d. i statsvitenskap. Foto: Lena Knutli

Dette ph.d.-programmet avvikles fra 1. august 2018 og videreføres som en fagretning under det nye programmet Ph.d. i samfunnsvitenskap

Om programmet

Ph.d.-kandidater i statsvitenskap skal være i kunnskapsfronten innenfor statsvitenskap og beherske fagområdets vitenskapsteori og metoder.


Opptak

Søknad om opptak til ph.d.-programmet skal utarbeides i samarbeid med tiltenkt veileder. Søkere bes derfor om å ta kontakt med Institutt for sosiologi og statsvitenskap.


Studiets oppbygging

Studieplanen for hvert ph.d.-program er delt inn i to deler: Den første delen er felles for alle ph.d.-programmene ved SU-fakultetet. Den andre delen er spesifikk for hvert enkelt ph.d.-program.


Veiledning

Hovedveileder skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved NTNU, eller i særskilte tilfeller ved en annen institusjon godkjent av fakultetet.

Som doktorgradskandidat har du rett til inntil 70 timer veiledning årlig i 3 år.


Kontaktinformasjon

Telefon: +47 73 59 17 04
Epost: kontakt@iss.ntnu.no