Statsvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Statsvitenskap


IKKE RØR!! Krysspublisert (PHGEOG) info om avvikling

Dette ph.d.-programmet ble avviklet 1. august 2018 og videreføres som en fagretning under ph.d. i samfunnsvitenskap


KRYSSPUBLISERT FRA SU-fak - Reglement og forskrifter - ph.d. su

Reglement og forskrifter

Fakta om programmet

Fakta om programmet

Gradsnivå: ph.d.
Studieprogramkode: PHPOL
Normert studietid: 3 år

Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Campus: Dragvoll, Trondheim

Krysspublisert SU (deling) - phd - Ikke rør!