Pedagogikk

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Pedagogikk


IKKE RØR! KRYSSPUBLISERT info om avvikling

Dette ph.d.-programmet ble avviklet 1. august 2018 og videreføres som en fagretning under det nye programmet Ph.d. i utdanningsvitenskap

KRYSSPUBLISERT FRA SU-fak - Reglement og forskrifter - ph.d. su

Reglement og forskrifter