Matematiske fag

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Matematiske fag

– Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng og en doktoravhandling. Noen stipendiatstillinger inkluderer et fjerde år med pliktarbeid, normalt i form av undervisning.

Opplæringsdelen og doktorgradsarbeidet utføres parallelt, men det anbefales at du fullfører opplæringsdelen tidlig i løpet. Opplæringsdelen må være fullført og godkjent før du leverer avhandlingen.

  • utdanningen består av en opplæringsdel på minst 30 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid normert til 2,5 år.
  • en ph.d.-utdanning er et veiledet studium, men krever stor grad av selvstendighet og gjennomføringsevne
  • den avsluttende avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på internasjonalt nivå innen fagområdet.
  • doktorgradsutdanningen ved NTNU er internasjonalt rettet og det forventes at du deltar aktivt på internasjonale konferanser og publiserer i internasjonale tidsskrift.
  • deler av ditt studium kan gjennomføres i utlandet, enten i form av lengre forskningsopphold eller ved å avlegge deler av opplæringsdelen i utlandet.
  • ph.d.-utdanningen avsluttes med en prøveforelesning og disputas som er forsvar av din avhandling.
     

Alle som avlegger en doktorgrad inviteres til doktorpromosjon.