Matematiske fag

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Matematiske fag

– Kontakt

Involverte institutt


Involverte institutt

Andre institutt ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk kan også være involvert i veiledning av kandidater på ph.d.-programmet – avhengig av prosjektet.