Matematiske fag

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Matematiske fag

– Jobbmuligheter

KRYSSPUBLISERT! Jobbmuligheter

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Undersøkelser viser at personer med doktorgrad kommer raskt i ledende stillinger. Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv.

Jobbmuligheter


Jobbmuligheter

En doktorgrad er den høyeste utdanningen du kan oppnå. Utdanningen lærer deg å drive selvstendig forskning på høyt internasjonal nivå.

Etter endt doktorgrad kan du få spennende stillinger i industri, offentlig forvaltning og akademia med interessante og krevende oppgaver. Du finner våre kandidater på alle områder i samfunnet.

Studiet kvalifiserer til arbeid hvor det stilles store krav til matematisk innsikt og faglig dyktighet. Studiet er på avansert nivå innen fagfeltet matematikk. Du kan lese mer om hva slags forskning som gjøres.