Opplæringsdelen

Opplæringsdelen i ph.d.-programmet i tverrfaglige kulturstudier er satt sammen av tre element:

  • Videregående vitenskapsteori og -etikk, 10 studiepoeng
  • Videregående teori/metodeutdanning, 10 studiepoeng
  • Fagspesifikt element, 10 studiepoeng

Emnet i vitenskapsteori og -etikk tilbys i form av KULT8851 - Vitenskapsteori. Emnet tilbys normalt hvert semester i form av tre samlinger à to dager og er gjeldende for alle ph.d.-program ved Det humanistiske fakultet.

Innen teori/metode tilbys KULT8861 - Tale, tekst og tolkning. Forskerkurs i kvalitativ metode. Også dette emnet er samlingsbasert og arrangeres normalt hver vår.

Lokale fagspesifikke tilbud arrangeres avhengig av behov og ressurser. Tilbudet består av KULT8874 - Kvinne- og kjønnsstudier og KULT8873 - Teknologi, vitenskap og kultur.


Godkjenning av opplæringsdel og ekstern skolering

Opplæringsdelen skal godkjennes av leder for ph.d.-programmet i samråd med veileder. Du skal levere en plan for opplæringsdelen i forbindelse med søknad om opptak til ph.d.-programmet. Dersom du har behov for å justere denne planen må du ta det opp med veileder og leder for ph.d.-programmet. Bekreftelse på godkjente justeringer skal sendes til fakultetet.

Dersom du skal ta emner i opplæringsdelen utenfor NTNU må dette godkjennes på forhånd av ph.d.-leder. Du har selv ansvar for å innhente tilstrekkelig informasjon om kurset og sørge for å oversende dokumentasjon til fakultetet i etterkant.

Du kan finne utfyllende informasjon om opplæringsdelen og om godkjenning av emner i §8 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og i studieplanen for ph.d.-program ved Det humanistiske fakultet.


Fri, 06 Jan 2017 10:24:09 +0100

Informasjon og oppmelding

For informasjon om oppmelding og timeplaner, se nettsidene til Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

Spørsmål kan rettes til Lotte Sæther.