Konstruksjonsteknikk

Ph.d.-program (doktorgrad)

Konstruksjonsteknikk

– Opptak

Ikke opptak

Dette ph.d.-programmet er avsluttet og har ikke opptak. Se oversikt over Fakultet for ingeniørvitenskap sine ph.d.-program.