Kontaktpersoner

PH.D. - FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI

Kontaktpersoner

Primærkontakt for studiet vil være instituttadministrasjonen, som kan være behjelpelig med å finne frem til faglærer for det aktuelle fagfeltet og gi generell informasjon.  

 Institutt

 E-post

Bygg, anlegg og transport

 bygg-anlegg-transport@ivt.ntnu.no

Energi- og prosessteknikk

 ept@ivt.ntnu.no

Geologi og bergteknikk

 igb@geo.ntnu.no

Konstruksjonsteknikk

 ikt-info@ivt.ntnu.no

Marin teknikk

 adm@marin.ntnu.no

Produktutvikling og materialer

 ipm-info@ivt.ntnu.no

Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

 ipt-info@ivt.ntnu.no

Produksjons- og kvalitetsteknikk

 iipk-instituttkontor@ivt.ntnu.no

Produktdesign

 info@design.ntnu.no

Vann- og miljøteknikk

 iivm-info@ivt.ntnu.no

Kontakt fakultetets studieavdeling via: phd-studier@iv.ntnu.no
Doktorgradsutvalget: Sammensetning

Besøksadresse: [ kart ]
Geologen, 1. etasje
Høgskoleringen 6, NTNU

Åpningstid: 9.30-11.30; 12.30-15.00
Telefon: (+47) 73 59 37 00
Telefax: (+47) 73 59 37 90

 

Postadresse:
Fakultet for
ingeniørvitenskap og teknologi
Høgskoleringen 6
7491 Trondheim