Opptakskrav

Ph.d.-programmet kjemisk prosessteknologi

Opptakskrav

For opptak kreves Master i teknologi fra institutt for kjemisk prosessteknologi eller tilsvarende utdanning på master-nivå med krav om omfang og nivå som angitt i forskriften.

Dersom kandidaten har annen utdanning enn Mastergrad fra instituttet, avgjør fakultetet etter råd fra fagmiljøet og instituttets ledergruppe om utdanningen kvalifiserer for opptak, og om søkeren eventuelt må gjennomgå særskilte kurs.

For opptak til ph.d.-studier ved NV-fakultetet er det krav om en bred fagbakgrunn i både det aktuelle studiefaget og andre relevante fag. I tråd med forskriftens krav om en "sterk faglig bakgrunn" kreves at både bachelorstudiet (tilsvarende de tre første år av teknologistudiet) og masterstudiet (tilsvarende de to siste år av teknologistudiet) er gjennomført med tilfredsstillende resultat. Det kreves snittkarakter B eller bedre på mastergraden (siste to år).