Opptakskrav

Ph.d.-programmet kjemi

Opptakskrav

Kravet for opptak til ph.d.-studiet i kjemi er oppnådd mastergrad eller tilsvarende akademisk grad, i kjemi eller kjemirelaterte fagområder avhengig av ønsket forskningsområde for ph.d.-studiet.

For opptak til ph.d.-studier ved NV-fakultetet er det krav om en bred fagbakgrunn i både det aktuelle studiefaget og andre relevante fag. I tråd med forskriftens krav om en "sterk faglig bakgrunn" kreves at både bachelorstudiet (tilsvarende de tre første år av teknologistudiet) og masterstudiet (tilsvarende de to siste år av teknologistudiet) er gjennomført med tilfredsstillende resultat. Det kreves snittkarakter B eller bedre på mastergraden (siste to år).