Ph.d.-program, 3-årig

Informasjonsteknologi

– Rapportering

Ph.d.-kandidat og hovedveileder skal begge levere årlig rapport på standardisert format.

Kandidaten kan pålegges utvidet rapportering etter 2 år for å kvalitetssikre at studieprogresjon og veiledning fungerer tilfredsstillende (midtveisevaluering). Instituttet forestår evalueringen.