Ph.d.-program, 3-årig

Informasjonsteknologi

– Plikter

Veiledning

Ingen spesielle krav ut over de som fremgår av Forskrift for ph.d.-studiet ved NTNU.

Residensplikt

Ingen spesielle krav ut over de som fremgår av Forskrift for ph.d.-studiet ved NTNU.

Deltakelse i aktive forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt

Ingen spesielle krav ut over de som fremgår av Forskrift for ph.d.-studiet ved NTNU.

Faglig formidling

Krav til faglig formidling: Arbeidet skal normalt resultere i internasjonale publikasjoner underlagt fagfellevurdering (peer review) i løpet av ph.d.-studiet.