Ph.d.-program, 3-årig

Informasjonsteknologi

– Søk opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha en finansieringsplan og du må ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. 

Opptakskrav

I henhold til ph.d.-forskrift ved NTNU skal søkere ha veid gjennomsnittskarakter for de siste 2 år av mastergradstudiet (tilsvarende de 2 siste år av teknologistudiet) eller tilsvarende utdanning lik B eller bedre.

I tråd med forskriftens krav om sterk faglig bakgrunn kreves at søker kan dokumentere nødvendig teoretisk basiskompetanse fra sitt tidligere studium og at bachelorstudiet (tilsvarende de tre første år av teknologistudiet) er gjennomført med karaktersnitt lik C eller bedre.

Fakultetet kan pålegge kandidater kvalifiseringsemner i opplæringsdelen. Eksamen må bestås med karakteren B eller bedre for hvert av de pålagte emnene.

Hvordan søke opptak

Søknad om opptak til ph.d.-studiet utformes sammen med en hovedveileder. Søknaden sendes til instituttet. Hovedveileder gir sin uttalelse og instituttet gir sin innstilling til fakultetet.

Søknaden skal redegjøre for din faglige plan, finansiering og fremdriftsplan.

Vedlegg til søknaden:

 • forskningsplan
 • redegjørelse for evt. rettslige og etiske problemstillinger. Legg gjerne ved tillatelser fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private dersom det er mulig og prosjektet er avhengig av slike.
 • dokumentasjon på:
  • fullført mastergrad (eller annen likeverdig utdannelse), inkludert karakterutskrift
  • eventell ekstern finansiering
  • eventuelle eksterne emner som skal inngå i opplæringsdelen.
   Emnebeskrivelse, nivå, studiepoeng og læringsmål må dokumenteres.

Søknader på ph.d.-programmet behandles fortløpende og oppstartsdato vil tilsvare finansieringsstart.

Normalt får du søknadssvar innen en måned.

 

Allerede doktorstudent?

Doktorgrad ved NTNU 1-2-3