Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim–Gjøvik

Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

– Om ph.d.-programmet

Om ph.d. programmet

Ph.d.-programmet i informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige opplegget for ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, hovedveileder og instituttet.

Doktorgradsprogrammet er faglig knyttet til Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK). Hovedområder innen informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi er forskning og utdanning innen cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester.

Studieprogrammet er faglig knyttet til hovedområdet informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, men kan også omfatte tverrfaglig forskningsområder med hovedprofil innen informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

IIK er vert for Center for Cyber and Information Security (CCIS) og Norges nasjonale forskerskole innen data og informasjonssikkerhet (COINS).


Hvorfor ta en ph.d. i informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Å ta en ph.d.-grad gir deg en unik mulighet til å drive faglig fordypning. Du får mulighet til å forske innenfor et bredt fagfelt hvor det potensielt er mange anvendelsesområder.

I tillegg vil du dra nytte av et bredt spekter av forskningspesialiseringer som tilbys av et stort og forskningsintensivt miljø og du får en inngangsbillett inn til internasjonal forskning.


Selvstendig arbeid

Ph.d.-utdanningenes viktigste komponent er et selvstendig arbeid innen forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning. Underveis skal det gis årlige framdriftsrapporter og en midtveisevaluering. Alle kandidater er pålagt midtveisevaluering etter halvgått avtaleperiode for å kvalitetssikre at studieprogresjon og veiledning fungerer tilfredsstillende.


Krav til opphold på enheten (residensplikt)

Kandidater med ekstern finansiering eller arbeidsplass må ha et opphold i et godt og relevant fagmiljø ved NTNU på til sammen ett år eller mer av ph.d.-utdanningen. Fakultetet skal sikre at den enkelte ph.d.-kandidat kan tilegne seg det totale læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse slik dette er beskrevet for 3. syklus i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Residensplikten kan gjennomføres sammenhengende eller i flere perioder. Det gis åpning for å redusere residensplikten dersom kandidaten vil være tilknyttet andre sterke forskningsmiljøer


Nasjonal forskerskole

Ph.d.-programmet i Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi er knyttet til den nasjonale forskerskolen i Informasjonssikkerhet som koordineres fra NTNU. Forskerskolen gir deg tilgang til et større nasjonalt fagmiljø, bred tilgang på relevante emner og kurs, felles samlinger og konferanser m.m.