PhD-programmet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

PhD-programmet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

– Om programmet

Innledning

PhD-programmet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige opplegget for PhD-studiet utformes i samråd mellom kandidat, hovedveileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker.

Læringsmål

Gjennom organisert forskerutdanning å oppnå faglig bredde innen valgt fagområde, samt solide dybdekunnskaper innen det valgte tema for avhandlingen.

Fagområder

PhD-programmet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi er knyttet faglig til fem hovedområder:

  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Elektronikk
  • Teknisk kybernetikk
  • Telematikk
  • Teleteknikk

I tillegg kommer tverrfaglige områder med hovedprofil i IKT.

Se oversikt over fagområder og faggrupper på:

  • Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
  • Institutt for teknisk kybernetikk
  • Institutt for telematikk

IME kontaktinformasjon - studier

Kontaktinformasjon:
Telefon: 73 59 42 04
E-post: studinfo@ime.ntnu.no

Postadresse:
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
7491 Trondheim

PhD infoboks felles