Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i historie og kulturfag


Opplæringsdelen

Opplæringsdelen i ph.d.-programmet i historie og kulturfag er satt sammen av tre element:

  • Videregående vitenskapsteori og -etikk, 10 studiepoeng
  • Videregående teori/metodeutdanning, 10 studiepoeng
  • Fagspesifikt element, 10 studiepoeng

Emnet i vitenskapsteori og -etikk tilbys primært i form av KULT8851 - Vitenskapsteori som arrangeres av ph.d.-programmet i tverrfaglige kulturstudier. Emnet tilbys normalt hvert semester i form av tre samlinger à to dager.

Når det gjelder teori/metodeutdanning og fagspesifikt element er det i begrenset grad lokale tilbud og kandidatene oppfordres til å finne relevante emner nasjonalt og internasjonalt, i samråd med veileder og ph.d.-leder. Tilgjengelige lokale kurs vil bli informert om på disse nettsidene.


Godkjenning av opplæringsdel og ekstern skolering

Opplæringsdelen skal godkjennes av leder for ph.d.-programmet i samråd med veileder. Du skal levere en plan for opplæringsdelen i forbindelse med søknad om opptak til ph.d.-programmet. Dersom du har behov for å justere denne planen må du ta det opp med veileder og leder for ph.d.-programmet. Bekreftelse på godkjente justeringer skal sendes til fakultetet.

Dersom du skal ta emner i opplæringsdelen utenfor NTNU må dette godkjennes på forhånd av ph.d.-leder. Du har selv ansvar for å innhente tilstrekkelig informasjon om kurset og sørge for å oversende dokumentasjon til fakultetet i etterkant.

Du kan finne utfyllende informasjon om opplæringsdelen og om godkjenning av emner i §8 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og i studieplanen for ph.d.-program ved Det humanistiske fakultet.


Wed, 17 Feb 2016 10:00:57 +0100

Authoritative Texts and Their Reception (ATTR)

The national research school in textual interpretation, ATTR, offers specialised interdisciplinary training for PhD students within the Humanities, Law, and Theology.