Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i historie og kulturfag


Ph.d.-avhandlinga

Form

Avhandlingen kan enten skrives i form av en monografi eller som flere mindre arbeider som sammen utgjør en helhet (en såkalt artikkelsamling). HF har utarbeidet egne anbefalinger når det gjelder skriving av artikkelsamling. Det er de samme kravene til nivå og kvalitet uavhengig av hva slags type avhandling du skriver.


Språk

Avhandlingene ved Det humanistiske fakultet skrives normalt på norsk eller engelsk, men avhandlinger kan også leveres på dansk, svensk, tysk eller fransk uten nærmere vurdering. Dersom du ønsker å bruke et annet språk enn disse må du søke om dette i forbindelse med opptakssøknaden. Det er et eget felt for avhandlingsspråk i opptakssøknaden. Legg gjerne ved en kort begrunnelse dersom du ønsker å bruke et annet språk enn de som er forhåndsgodkjent.


Omfang

Omfanget på en ph.d.-avhandling vil naturlig nok variere mellom ulike fagområder, tema for avhandlingen og avhandlingsform. Det er ingen absolutte krav og begrensninger til lengde på avhandlingen, men Det humanistiske fakultet anbefaler likevel at omfanget på ph.d.-avhandlingen normalt ikke overstiger 300 sider.


Du kan finne tidligere avhandlinger levert ved fakultetet på NTNU Open.