Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført ph.d.-program i Geologi og bergteknikk, forventes det at kandidaten

 • skal være i kunnskapsfronten i sitt fagområde
 • behersker fagområdets vitenskapsteori, samt dets geovitenskapelig betingede problemstillinger og metoder
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Ferdigheter

Ved fullført ph.d.-program i Geologi og bergteknikk, forventes det at kandidaten

 • kan formulere problemstillinger for, å planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid både under norske og internasjonale forhold
 • kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på et høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet

Generell kompetanse

Ved fullført ph.d.-program i Geologi og bergteknikk, forventes det at kandidaten

 • kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan håndtere vitenskapelige problemstillinger der kandidaten arbeider i vitenskapelige team
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 • kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon