Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Ph.d. i geografi

Illustrasjonsfoto: jordklode blant grønne vekster

Dette ph.d.-programmet avvikles fra 1. august 2018 og videreføres som en fagretning under det nye programmet Ph.d. i samfunnsvitenskap

Om ph.d.-programmet i geografi

Ph.d.-programmet i geografi har som målsetting å forberede ph.d.-kandidatene til en karriere innen forskning og høyere utdanning samt til annet arbeid som krever avansert vitenskapelig ekspertise og analytiske evner.


Søk opptak

Søknad om opptak til ph.h.-programmet ved Institutt for geografi kan sendes med dokumentasjon av tre års finansiering, inkludert alle utgifter i forbindelse med prosjektet. Dersom du ikke allerede har sikret finansiering kan du se på muligheten for å søke finansiering hos Norges Forskningsråd eller du kan søke stipendiatstillinger utlyst av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU.


Studiets oppbygging

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. 

Studieplanen for hvert ph.d.-program er delt inn i to deler: Den første delen er felles for alle ph.d.-programmene ved SU-fakultetet. Den andre delen er spesifikk for hvert enkelt ph.d.-program.


Norwegian Researcher School in Geograpy

NRSG er en nasjonal forskerskole og har som mål å tilby en integrert, helhetlig og nyskapende doktorgradsstudie i geografi. Forskerskolen vil tilby faste kurs i teori og metodikk høst 2013 og vår 2014, og relevante tematiske kurs fra våren 2014. Se vår hjemmeside for mer informasjon og oversikt over kurs som tilbys: www.ntnu.edu/nrsg

Veiledning

Instituttets ansatte tilbyr veiledning på en rekke felt innenfor samfunns- og naturgeografi. Ph.d.-kandidatene er en aktiv gruppe som er integrert i den akademiske staben og deltar i seminarer og andre akademiske diskusjoner på instituttet.


Kontaktinformasjon

Telefon:  + 47 73 59 19 10
Epost:  kontakt@ige.ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHGEOG
Normert studietid: 3 år

Campus: Dragvoll, Trondheim
Søknadsfrist: Rullerende opptak