Ph.d.-programmet i fysikk

Bilder fra en tynnfilmdeponeringslab ved Institutt for fysikk ved NTNU. Foto: Geir Mogen

Ph.d.-programmet i fysikk er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Fakultetet har gjennom Institutt for fysikk en bred fagprofil innen fysikk. Vi har et spesielt ansvar for grunnleggende forskning og bred anvendelse av kunnskap i samfunns- og næringsutvikling. Fagmiljøet har bred forskningsaktivitet, hvor mange disipliner innen fysikk er representert, deriblant noen internasjonale spissområder.

Programmet gir en generisk og analytisk kompetanse som kan anvendes i industri, forskning og undervisning. Ph.d.-kandidaten i fysikk har en grundig og bred fysikkbakgrunn med spesielle kunnskaper på høyt internasjonalt nivå innenfor sitt fagområde. Ph.d.-kandidaten i fysikk har kunnskaper og ferdigheter til å møte kontinuerlige og krevende endringer i dagens forskning. Forøvrig har kandidaten den generelle kompetanse som er felles for ph.d.-studiet ved NTNU.

Forskningsområder

Anvendt fysikk

Seksjon for anvendt fysikk forsker på felt som anvendt optikk og laser fysikk, elektron- og ionefysikk, energi, atmosfære- og miljøfysikk.

Komplekse materialer

Seksjon for komplekse materialer forsker på myke og komplekse materialer, biopolymerer, nanostrukturerte overflater, modellering og simulering av energimaterialer og systemer  og teoretiske studier innen  kvanteoptikk.

Kondenserte mediers fysikk

Forskningen ved seksjon for Kondenserte mediers fysikk dreier seg om materialvitenskap. med fokus på nanoskalastrukturstudier og kobling til makroskopiske fysiske egenskaper.
Sentrale teknikker er  Transmisjons elektron mikroskopi (TEM), Røntgenspredning og
Skanning tunneleringsmikroskopi (STM)

Teoretisk fysikk

Forskningen ved seksjon for Teoretisk fysikk har fokus på kondenserte mediers teori,
teoretisk subatomær fysikk og astropartikkelfysikk.

 

Fakta

Gradsnavn: Philosophiae doctor (ph.d.)
Varighet: 3 år, 180 studiepoeng
Studieprogramkode: PHFY
Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap
Institutt: Institutt for fysikk
Kontaktperson: Bjørn F. Syvertsen