Ph.d.-program i estetiske fag

ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i estetiske fag

– Studiets oppbygning

Studiets oppbygging - felles artikkel


Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng og en doktoravhandling.

Opplæringsdelen og doktorgradsarbeidet utføres parallelt, men det anbefales at du fullfører opplæringsdelen tidlig i løpet. Opplæringsdelen må være fullført og godkjent før du leverer avhandlingen.


Opplæringsdel og oppbygging

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen  skal inneholde faglig og metodisk skolering på høyt vitenskapelig nivå for å kvalifisere til arbeidet med avhandlinga og sikre dybde og bredde i kandidatens vitenskapelige kompetanse. Den skal bidra til at kandidaten videreutvikler et selvstendig og reflektert forhold til egen og andres forskning, og forskningens rolle i en større sammenheng. Det anbefales at du fullfører opplæringsdelen tidlig i ph.d.-studiet.


Avhandlingen

Ph.d.-avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.