Ph.d.-program i estetiske fag

ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i estetiske fag

– Jobbmuligheter

KRYSSPUBLISERT! Jobbmuligheter

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Undersøkelser viser at personer med doktorgrad kommer raskt i ledende stillinger. Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv.

Jobbmuligheter lokalt - KRYSSPUBLISERT HF

Det store flertallet av doktorer fra Det humanistiske fakultet fortsetter innen akademia som postdoktorer, forskere, førsteamanuenser og, på sikt, professorer. Utenfor akademia finner vi våre doktorer innen museumssektoren, i Språkrådet, Kulturrådet, Statped, Norges forskningsråd og instituttsektoren. Noen starter også for seg selv som selvstendig næringsdrivende.

Fakultetet arrangerte en undersøkelse i 2013 over hvor våre doktorer ender opp etter fullført disputas. Resultatet var svært positivt og visste at de fleste med doktorgrad fra HF går videre til relevante jobber der de får brukt utdannelsen sin både direkte og indirekte gjennom den kompetanse og ferdigheter som de opparbeider seg gjennom studiet.