Læringsutbytte

PhD-utdanningen skal gi opplæring i metoder for vitenskapelig arbeid innen fagområdet Energi ¿ og prosessteknikk, inklusive strømningsteknikk, samt gi erfaring i utførende forskning og internasjonal formidling av oppnådde resultater. Det vitenskapelige arbeidet skal være en integrert del av en helhetlig forskningsvirksomhet ved instituttet, og det skal gi grunnlag for ledende arbeid innen utdanning og forskning, samt i næringsliv og forvaltning.

Kunnskaper

Ved fullført ph.d.-program i Energi- og prosessteknikk, forventes det at kandidaten

 • skal være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og kunne vurdere begrensningene i nåværende kunnskap innenfor forskningsfeltet
 • behersker fagområdets problemstillinger og metoder
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Ferdigheter

Ved fullført ph.d.-program i Energi- og prosessteknikk, forventes det at kandidaten

 • kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid med tilhørende finansieringsplan
 • kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på et høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
 • er i stand til å gjennomføre fagfellevurderinger

Generell kompetanse

Ved fullført ph.d.-program i Energi- og prosessteknikk, forventes det at kandidaten

 • behersker fagområdets vitenskapsteori
 • kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan håndtere vitenskapelige problemstillinger der kandidaten arbeider i vitenskapelige team
 • er i stand til å etablere faglige nettverk
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 • kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon