Elektronikk og telekommunikasjon

Ph.d.-program, 3-årig

Elektronikk og telekommunikasjon

– Om programmet

PhD-programmet i elektroteknikk er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige opplegget for PhD-studiet utformes i samråd mellom kandidat, hovedveileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens individuelle behov og ønsker.

Læringsmål

Gjennom organisert forskerutdanning å oppnå faglig bredde innen valgt fagområde, samt solide dybdekunnskaper innen det valgte tema for avhandlingen.

Fagområder

PhD-programmet i elektroteknikk er knyttet faglig til to hovedområder:

  • Elkraftteknikk
  • Fysikalsk elektronikk

I tillegg kommer tverrfaglige områder med hovedprofil innen elektroteknikk. Se egen oversikt over fagområder og faggrupper på:

  • Institutt for elkraftteknikk
  • Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

 

IME kontaktinformasjon - studier

Kontaktinformasjon:
Telefon: 73 59 42 04
E-post: studinfo@ime.ntnu.no

Postadresse:
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
7491 Trondheim

PhD infoboks felles