Design

Ph.d.-program (doktorgrad)

Design


studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført ph.d.-program i industriell design forventes det at kandidaten

 • skal være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og kunne vurdere begrensningene i nåværende kunnskap innenfor forskningsfeltet
 • skal ha kunnskap innen sitt fagområdets nyeste teorier, metoder, problemstillinger og akademisk debatt som foregår
 • skal kunne forstå fagområdets relevans i en industriell- og samfunnssammenheng.
 • skal kunne forstå hvordan design og designforskning kan bidra til verdiskaping
 • skal kunne forstå dynamikken rundt "brukersentrert designinnovasjon" og hvordan dette kan bli innarbeidet i strategiske og industrielle designprosesser
 • skal ha en bred forståelse for hvordan designforskningsaktiviteter generelt kan formidles i en ingeniørvitenskapelig sammenheng

Ferdigheter

Ved fullført ph.d.-program i industriell design forventes det at kandidaten

 • skal ha etablert et faglig relevant internasjonalt nettverk i sitt fagområde
 • kan anses som vitenskapelig ekspert i sitt fagområde, både i dette nettverket og i andre relevante media
 • kan identifisere behov for, og motivere til videre faglige utvikling ved å formulere, nye relevante problemstillinger, og å planlegge forskningsarbeid for å besvare disse
 • er i stand å spille en viktig rolle i videre utvikling av det vitenskapelige fagfeltet industriell design
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
 • er i stand til å gjennomføre fagfellevurderinger

Generell kompetanse

Ved fullført ph.d.-program i industriell design, forventes det at kandidaten

 • behersker fagområdets vitenskapsteori
 • kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 • kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon
 • kan gjennomføre forskningsarbeid på høyt internasjonalt vitenskapelig nivå, og i en stor grad av uavhengighet, med fokus på samarbeid med relevante nettverkpartnere