studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført ph.d.-program i Bygg, anlegg og transport, forventes det at kandidaten

 • skal være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og kunne vurdere begrensningene i nåværende kunnskap innenfor forskningsfeltet
 • behersker fagområdets problemstillinger og metoder
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Ferdigheter

Ved fullført ph.d.-program i Bygg, anlegg og transport, forventes det at kandidaten

 • kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid med tilhørende finansieringsplan
 • kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på et høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
 • er i stand til å gjennomføre fagfellevurderinger

Generell kompetanse

Ved fullført ph.d.-program i Bygg, anlegg og transport, forventes det at kandidaten

 • ivaretar hensyn til bærekraftig infrastruktur i sitt fremtidige virke
 • behersker fagområdets vitenskapsteori, dvs hvordan en bør gå frem for å oppnå vitenskapelig fremskritt
 • kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan håndtere vitenskapelige problemstillinger der kandidaten arbeider i vitenskapelige team
 • er i stand til å etablere faglige nettverk
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 • kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon