Ph.d.-programmet biologi

Opptakskrav

Opptak til ph.d.-studiet krever mastergrad eller tilsvarende med faglig bakgrunn relevant for studiet.

For opptak til ph.d.-studier ved NT-fakultetet er det krav om en bred fagbakgrunn i både det aktuelle studiefaget og andre relevante fag. I tråd med forskriftens krav om en "sterk faglig bakgrunn" kreves at både bachelorstudiet (tilsvarende de tre første år av teknologistudiet) og masterstudiet (tilsvarende de to siste år av teknologistudiet) er gjennomført med tilfredsstillende resultat. Det kreves normalt snittkarakter B eller bedre på mastergraden (eller tilsvarende utdanning).

Studenter som ønsker å søke om opptak bør ta kontakt med potensielle veiledere innen aktuell forskningsområde. Det henvises til faggruppenes hjemmesider for mer spesifikk omtale av forskningsaktiviteten.