Tverrfaglig barneforskning

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Tverrfaglig barneforskning


Ikke rør - KRYSSPUBLISERT info om avvikling

Dette ph.d.-programmet ble avviklet 1. august 2018 og videreføres som en fagretning under det nye programmet Ph.d. i utdanningsvitenskap


KRYSSPUBLISERT FRA SU-fak - Reglement og forskrifter - ph.d. su

Reglement og forskrifter

Fakta om programmet

Fakta om programmet

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHBARN
Normert studietid: 3 år

Institutt for pedagogikk og livslang læring
Campus: Dragvoll, Trondheim

 

Krysspublisert SU (deling) - phd - Ikke rør!