Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i audiovisuelle medier

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen i ph.d.-programmet i audiovisuelle medier består av 25 sp. obligatoriske emner og minimum 5 sp. selvvalgte emner. Opplæringsdelen skal inneholde følgende element:

  • 10 sp. i vitenskapsteori og forskningsetikk (kan tas enten ved NTNU eller INN)
  • 10 sp. fagemne (gjennomføres ved NTNU)
  • 5 sp. i forskningsformidling (gjennomføres ved INN)
  • 5 sp. selvvalgte emner 
  Vitenskapsteori Fagemne Formidling Selvvalgte emner
NTNU

KULT8851 - Vitenskapsteori (10 sp)

Arrangeres normalt hvert semester i form av tre samlinger à to dager.

ESTET8881 - Doktorgradskurs i estetiske fag for audiovisuelle medier (10sp)

 

 

 

   
INN 10001: Vitenskapsteori og forskningsetikk (10sp)  

Forskningsformidling med vekt på audiovisuelle medier (5 sp)

Arrangeres over én uke i vårsemesteret

F.eks. Medieproduksjons-forskning (5 sp)

 

 

Selvvalgte emner kan avlegges ved NTNU, INN eller annen nasjonal eller internasjonal institusjon. Emnene må godkjennes av ph.d.-ledelsen på forhånd.

Godkjenning av opplæringsdel og ekstern skolering

Opplæringsdelen skal godkjennes av ph.d.-ledelsen i samråd med veileder. Du skal levere en plan for opplæringsdelen i forbindelse med søknad om opptak til ph.d.-programmet. Dersom du har behov for å justere denne planen må du ta det opp med veileder og ph.d.-ledelsen. Bekreftelse på godkjente justeringer skal sendes til hjemmeinstitusjonen.

Dersom du skal ta emner i opplæringsdelen utenfor NTNU eller INN må dette godkjennes på forhånd av ph.d.-ledelsen. Du har selv ansvar for å innhente tilstrekkelig informasjon om kurset og sørge for å oversende dokumentasjon til fakultetet i etterkant.

Du kan finne utfyllende informasjon om opplæringsdelen og om godkjenning av emner i studieplanen for ph.d.-programmet.