Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i audiovisuelle medier

– Om programmet

Ph.d.-programmet i audiovisuelle medier har en faglig profil som omfatter studier av film, fjernsyn, dataspill og audiovisuelle uttrykk på nettet. Programmet er etablert gjennom et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og NTNU, og fagmiljøene i film- og medievitenskap ved de to institusjonene. Ph.d.-programmet i audiovisuelle medier samarbeider dessuten med ph.d.-programmet i estetiske fag ved Det humanistiske fakultet, NTNU.

Programmet tilbyr en forskerutdanning med basis i en humanistisk forskningstradisjon, men inkluderer også, i tråd med mediefaglige tradisjoner, samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåter både når det gjelder teori og metode. Det samler ph.d.-kandidater til studiets opplæringsdel, sikrer oppfølging underveis i prosjektperioden og fungerer som arena for faglig utveksling.

Programmets kjerneområder omfatter de audiovisuelle medienes:

  • estetiske virkemidler og deres innvirkning på meningsproduksjon og fortolkning
  • representasjonsformer, identitetskonstruksjoner og virkelighetsoppfatninger
  • aktører, institusjoner og virksomheter i et historisk perspektiv
  • produksjonsrutiner
  • anvendelse innen undervisning og i forskningsformidling

En ph.d.-grad innenfor studier av audiovisuelle medier gjør deg kvalifisert for forskerstillinger og gir førsteamanuensiskompetanse i universitets- og høgskolesystemet innenfor fagdisiplinene medievitenskap, filmvitenskap eller spillstudier, i tillegg til å gi deg muligheter til å jobbe spesialisert innenfor offentlig forvaltning, i kultursektoren og i de kreative industriene.

Ph.d.-studiet i audiovisuelle medier består av:

  • Et selvstendig forskningsarbeid som skal resultere i en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå
  • Opplæring i vitenskapsteori og metode, som gir faglig tyngde og innsikt egenarten til de estetiske disiplinene
  • Opptrening av evnen til å sette ens eget fag inn i større sammenheng gjennom faglig refleksjon, og til det å artikulere mediefagets utfordringer og muligheter

Studiet er normert til tre års arbeid på fulltid, og er avhandlingsorientert. Arbeidet med avhandlingen er satt til 2 1/2 år, og i tillegg kommer en opplæringsdel tilsvarende 1/2 års arbeid. Opplæringsdelen er delvis lagt til NTNU og delvis til Høgskolen i Innlandet.

Se siden om studiets oppbygging for mer utfyllende informasjon om forskerutdanningen og oppbyggingen av ph.d.-graden.

Mon, 02 Oct 2017 16:54:56 +0200

Relatert forskning

Illustrasjon TV- og filmproduksjon (Colourbox)

Disputerer på regionale film- og TV-selskaper

Stine Agnete Sand disputerer 1. september og avlegger med det den første doktorgraden innen ph.d.-programmet i audiovisuelle medier.


Illustrasjon fra Kvinner i store herreskjorter Bilde fra Rushprint.no

Hva skal vi med regional filmproduksjon?

Stipendiat Stine Sand Eira skriver doktorgrad om filmproduksjon i regionene. 


Illustrasjon Izzat Foto: Filmkameratene AS/Erik Aavatsmark

Den store norske innvandrerfilmen

Kanskje finnes ikke den store innvandrerfilmen i Norge. Men de som allerede er laget inneholder likevel minneverdige scener som kan gi følelsesmessig dybde til innvandringsproblematikken.


Kvinner i for store herreskjorter. Foto: rushprint.no

Kvinner må gjøre det sjøl!

Selv om det ikke nødvendigvis finnes en egen kvinnelig estetikk, er tallenes tale klar, mener Anne Gjelsvik: Hvis kvinners fortellinger skal opp på lerretet, er det kvinner som må fortelle dem.