Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i audiovisuelle medier

Avhandlingen

Form

Avhandlingen kan enten skrives i form av en monografi eller som flere mindre arbeider som sammen utgjør en helhet (en såkalt artikkelsamling). HF har utarbeidet egne anbefalinger når det gjelder skriving av artikkelsamling. Det er de samme kravene til nivå og kvalitet uavhengig av hva slags type avhandling du skriver.


Språk

Avhandlingen kan skrives på norsk, engelsk, dansk eller svensk. Dersom du ønsker å bruke et annet språk enn disse må du søke om dette i forbindelse med opptakssøknaden. Det er et eget felt for avhandlingsspråk i opptakssøknaden. Legg ved en begrunnelse på hvorfor du ønsker å bruke et annet språk enn de som er forhåndsgodkjent. Det skal være sammendrag på norsk og engelsk i alle avhandlinger.


Omfang

Omfanget på en ph.d.-avhandling vil naturlig nok variere ut fra tema, fagområde og avhandlingsform. Det er ingen absolutte krav og begrensninger til lengde på avhandlingen, men det anbefales likevel at omfanget på ph.d.-avhandlingen normalt ikke overstiger 300 sider.


Du kan finne avhandlinger tidligere levert ved Det humanistiske fakultet, NTNU, på NTNU Open.