Ph.d.-program i audiovisuelle medier

Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i audiovisuelle medier

– Fellesgrad mellom NTNU og Høgskolen i Innlandet

Illustrasjon PHAVM

Illustrasjonsfoto Film/media. Foto: iStockphoto.com

Om programmet

Om ph.d.-programmet i audiovisuelle medier

Ph.d.-programmet i audiovisuelle medier har en faglig profil som omfatter studier av film, fjernsyn, dataspill og audiovisuelle uttrykk på nettet. Programmet er etablert gjennom et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og NTNU, og fagmiljøene i film- og medievitenskap ved de to institusjonene.


Søk opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha en finansieringsplan og du må ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du må karakteren B eller bedre på master og det stilles høye krav til prosjektbeskrivelsen.


Jobbmuligheter

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

Det store flertallet av doktorer innen humaniora fortsetter innen akademia som postdoktorer, forskere, førsteamanuenser og, på sikt, professorer, men våre doktorer arbeider også spesialisert innen offentlig forvaltning, kultursektoren og de kreative industriene.


Studiets oppbygning

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling.

02 okt 2017

Fakta om studieprogrammet

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHAVM
Normert studietid: 3 år

Campus: Dragvoll, Trondheim og Høgskolen i Innlandet
Søknadsfrist: Rullerende opptak

For nåværende ph.d.-kandidater