Finansiering

Finansiering

Bilde av penger

Stipendier gis fra NTNU, Forskningsrådet og industrien. Fakultetet og instituttene kan gi ytterligere opplysninger om finansiering av ph.d.-studiet. For å bli tatt opp til ph.d.- studiet må en normalt ha fått tildelt et doktorgradsstipend, eller kunne dokumentere tilfredsstillende finansiering av kostnader for et 3 års fulltidsstudium.  Det er ingen faste søknadsfrister. Åpne ph.d. -stillinger vil bli annonsert på NTNUs hjemmeside samt i media.

 

Ledige stillinger ved NTNU