Praktisk-pedagogisk utdanning

Lærerutdanning, påbygning

Praktisk-pedagogisk utdanning

– Heltid og deltid

Praktisk-pedagogisk utdanning bygges på tidligere avlagt utdanning innen allmenne fag eller yrkesfag.

  • For allmenne fag, kunstfag og idrettsfag er det endrede opptakskrav fra opptaket i 2019. Se under.
  • For yrkesfag kreves yrkesfaglig utdanning på høgskolenivå samt yrkespraksis eller fagbrev/svennebrev samt yrkesteori og yrkespraksis.

Med fullført praktisk-pedagogisk utdanning blir man formelt kvalifisert for undervisningsarbeid på relevante fagområder i videregående skole og i grunnskolen ned til og med femte trinn. NTNU tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning både som ettårig heltidsutdanning (PPU) og toårig deltidsutdanning (FPPU).

 


Endrede opptakskrav fra 2019

Endrede opptakskrav fra 2019

Fra opptaket i 2019 endres opptakskravene til studiet.

For å få være kvalifisert for opptak til PPU i 2019, må du ha

  • en mastergrad og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i, eller
  • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
  • en bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen, hvorav minimum 60 studiepoeng er relevant for et skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i. Krav til oppbygging av bachelorgraden: ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag. Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag. Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden.

Mastergraden må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.

Det kan gis opptak til praktisk–pedagogisk utdanning for søker som har en bachelorgrad i praktiske og estetiske fag etter første avsnitt, tredje strekpunkt, fram til og med våren 2025.

 

For mer informasjon om PPU/FPPU og opptakskrav, se https://www.ntnu.no/studier/laerer eller ta kontakt med Institutt for lærerutdanning .

Søknad om opptak registreres på Søknadsweb.

 


Søk opptak

Søk opptak til praktisk-pedagogisk utdanning

  • heltid
  • deltid

Det søkes via vår webtjeneste søknadsweb.

Søknadsfrist 15. april (1. mars for søkere med realkompetanse eller utenlandsk utdanning)