Endret opptakskrav for bachelor i Matteknologi fra 2019-2020

Endret opptakskrav for bachelor i Matteknologi fra 2019-2020

For opptak til studiet i matteknologi gjelder fra og med opptaket 2019/2020 følgende krav:

MATTEK

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

·         Matematikk R2 eller

·         Fysikk 1 og 2 eller

·         Kjemi 1 og 2 eller

·         Biologi 1 og 2 eller

·         Informasjonsteknologi 1 og 2 eller

·         Geofag 1 og 2 eller

·         Teknologi og forskningslære 1 og 2.


Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

·         bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller

·         bestått 2-årig teknisk fagskole eller

·         bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller

bestått 1-årig tilpasningskurs