Hospitering

Hospitering

Du kan søke om å hospitere i enkeltemner hvis du er student ved et annet norsk universitet eller en høyskole, og du ønsker å ta emner som skal inngå i en bachelor- eller mastergrad ved lærestedet ditt. Det er mulig å hospitere i til sammen to semester.

Søknadsfrist for vårsemesteret er 1. desember. Du kan søke fra ca. 15. oktober.                              

Fristen for å søke opptak til høstsemesteret er 1. juni. Du kan søke fra ca. 15. april.

Velg alternativet 'Hospitering i enkeltemner' i Søknadsweb. 
 

INFORMASJON OM SØKNADEN

I merknadsfeltet i Søknadsweb må du fylle ut følgende informasjon:

 • Navn på lærested og studieprogram der du er student. 
   
 • Emnekode og emnenavn på de emnene du ønsker å ta ved NTNU. 

Denne informasjonen må du oppgi for at søknaden din skal bli behandlet. 
 

DOKUMENTASJON

Du skal ikke sende dokumentasjon per brev eller per e-post til Opptakskontoret. Dokumentasjon på opptakskrav laster du selv opp til dokumentarkivet i Søknadsweb. For at søknaden din skal behandles må du laste opp følgende til dokumentarkivet:

 • Bekreftelse fra lærested
  For å få opptak som hospitant må du laste opp bekreftelsesbrev fra lærestedet ditt på at du er tatt opp til et bachelor- eller masterprogram, og at emnene du søker om skal inngå i din bachelor- eller mastergrad
   
 • Opptakskrav
  For å få opptak til enkeltemner må du oppfylle de samme kravene som søkere som får ordinært opptak til studieprogrammene emnene tilhører. Du må derfor laste opp dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse og at du dekker eventuelle fagkrav (for eksempel i matematikk og fysikk). Hvis emnet har krav til forkunnskaper må du dokumentere at du oppfyller disse. 


SVAR PÅ SØKNAD

Søkere vil motta melding per e-post når søknaden er behandlet. Søkere vil også få melding om eventuelle mangler ved søknaden per e-post.

Søkere som ikke leverer bekreftelse fra lærested, dokumentasjon på generell studiekompetanse og eventuelle opptakskrav vil få avslag på søknad om opptak.

Ta gjerne kontakt med Opptakskontoret per e-post opptak@ntnu.no eller per telefon 73 59 77 00 dersom du har spørsmål.

Hva må du gjøre?

Hva må du gjøre?

Søk om opptak via Søknadsweb. Du finner alternativet under 'Opptak til enkeltemner'.

Søknadsfristen er 1. desember for vårsemesteret, og 1. juni for høstsemesteret.

I Søknadsweb må du fylle ut informasjon om lærested og studieprogram der du er student, og du må notere hvilke emner du skal ta. Dette noterer du i merknadsfeltet i Søknadsweb.

Du må laste opp bekreftelse fra lærested og dokumentasjon av opptaksgrunnlag til "Mine dokumenter" i Søknasdweb. 

Når du har registrert søknaden får du tilsendt en kvittering per e-post.