Søk opptak til grunnstudier

Du kan søke opptak til årsstudier, bachelorprogram, femårige masterprogram og profesjonsstudier ved NTNU via Samordna opptak. Fristen for å søke opptak til høstsemesteret er 15. april (1. mars for noen søkergrupper). 


Unntak

NTNU har lokale opptak egne søknadsfrister til bachelorprogrammet i utøvende musikk og bachelorprogrammet i billedkunst.


Opptakskrav

For å kvalifisere for opptak til grunnstudier må du dokumentere at du har generell studiekompetanse eller realkompetanse. Noen studieprogram har tilleggskrav du må dekke for å kvalifisere for opptak. Du finner mer informasjon om opptakskrav på studieprogrammets nettsider eller hos Samordna opptak


Rangering

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng. Rangeringsreglene for søkere er fastsatt i Forskrift om opptak til høyere utdanning (FOR 2007-01-31). Søkere som ikke kan poengberegnes rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering. 

Poenggrensene på hvert studieprogram fastsettes ikke på forhånd, men viser den laveste poengsummen som ga tilbud i opptaket. Poenggrensene fra opptaket til grunnstudier høsten 2016.

 

Svar på søknad

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.

Her finner du en svarside der det står hvilket for studium du har fått tilbud fra, og hvilket studium du kan stå på venteliste til.


Studiestart

Når du har takket ja til plassen blir du opprettet som student ved NTNU og får tilgang til Studentweb, der du kan finne utdanningsplan og betalingsinformasjon for semesteravgiften. 

 

Tue, 18 Oct 2016 09:37:15 +0200

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Krav til matematikk

Informasjon om opptakskravet i matematikk for de femårige masterprogrammene i teknologi (ING4R2).