Opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning

Opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning

– Informasjon vedrørende forkurs i matematikk 2019

Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 har Kunnskapsdepartementet vedtatt et nytt opptakskrav til grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanning. 

Opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning blir dermed 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk og 4 i fellesfaget matematikk eller bestått programfag i matematikk fra videregående opplæring.

Forkurs i matematikk

Alle søkere som er kvalifisert og har behov for forkurs, vil få informasjon om muligheten.

Det vil si at hvis du har

  • gjennomsnittskarakter mellom 3,00 og 3,99 i matematikk (224 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 3,00 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • minst 35 skolepoeng

får du tilbud om forkurs for å dekke kravet om minst karakteren 4 i matematikk.

Forkurset tilbys om sommeren, varer i 4 uker, og avsluttes med en 5-timers prøve. Universitetet i Agder er koordinator for arbeidet med forkurset.

Mer informasjon om forkurset finner du her


Tidsplan for forkurset i matematikk

Samordna opptak legger ut en oversikt over læresteder som tilbyr forkurset i løpet av våren.

15. april 2019: Søknadsfrist til høyere utdanning.

27. juni 2019: Påmeldingsfrist. Søkere som trenger og er kvalifisert for forkurs må melde seg på gjennom portalen til Samordna opptak. Opptaket skjer fortløpende fram til studiestart.

1. juli 2019: Oppstart av forkurs i matematikk.

20. juli 2019: Svar på søknad om opptak er klart, og søkerne informeres om hovedopptaket. De som går på forkurs må på vanlig måte konkurrere seg inn på en studieplass, og innenfor den kvoten de er kvalifisert for. Disse søkerne får tilbud om studieplass eller ventelisteplass. Tilbudet vil bli gitt på vilkår av at søkeren består forkurset ("betinget opptak").

29. juli 2019: Forkurset avsluttes med en sentralt gitt prøve. Sensur faller etter ca. en uke.

12. august 2019: Frist for å klage på sensuren og anbefalt frist for klage over formelle feil.

21. august 2019: Eventuell utsatt prøve for kandidater som har fått medhold på klage over formelle feil eller på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn for fravær ikke kunne ta ordinær prøve. Søkere som består den nye prøven får anledning til å starte opp på lærerutdanning høsten 2019 forutsatt tilbud om studieplass.

Hvis du består forkurset, dekker du karakterkravet i matematikk til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning. 

Resultatet av forkurset teller ikke med i rangeringen av søknaden, og det gir ikke uttelling hvis du søker andre studier.

29 jul 2019