Endringer i tildeling av kjønnspoeng ved NTNU

Endringer i tildeling av kjønnspoeng ved NTNU

Kunnskapsdepartementet har i år vedtatt forskriftsendringer som gjelder tildeling av poeng for underrepresentert kjønn (kjønnspoeng).

Endringene gjelder fra og med opptaket 2020-2021.

Se mer informasjon på Kunnskapsdepartementets nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/f-06-19-forskrift-om-opptak-til-hogre-utdanning/id2680171/

 

Er du mann, får du 1 kjønnspoeng hvis du søker

 • Profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU -gjelder kun i kvote for førstegangsvitnemål (nytt)

Er du kvinne, får du 2 kjønnspoeng hvis du søker

 • Bachelorstudium i ingeniørfag, med unntak av kjemi og bioingeniør
 • Bachelorstudium i nautikk ved NTNU i Ålesund
 • Bachelorstudium i programmering ved NTNU i Gjøvik (nytt)
 • Bachelorstudium i digital infrastruktur og cybersikkerhet ved NTNU i Gjøvik (nytt)

         Følgende femårige integrerte masterprogram:

 • Datateknologi
 • Elektronisk systemdesign og innovasjon
 • Ingeniørvitenskap og IKT
 • Kybernetikk og robotikk
 • Marin teknikk
 • Produktutvikling og produksjon

Det vil dermed ikke lenger gis poeng til kvinnelige søkere til integrert master i Kommunikasjonsteknologi, Materialteknologi eller Fysikk og matematikk.

 

 

 

 

10 des 2019

Endra opptakskrav til 3-årig bachelorstudium i sjukepleie

Endra opptakskrav til 3-årig bachelorstudium i sjukepleie

Frå og med opptak til studieåret 2019–2020:

Søkjaren må dokumentere eit gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timar) og 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timar).

Desse krava gjeld også for alle som søkjer på grunnlag av realkompetanse.

Karakterkravet i matematikk gjeld ikkje for søkjarar som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med eit omfang på minst 140 timar eller tilsvarande.


Krav om R2 ved opptak til realfagsstudier

Krav om R2 ved opptak til realfagsstudier

Kunnskapsdepartementet har åpnet for at NTNU, som en forsøksordning i fire år, kan stille krav om Matematikk R2 fra søkere til realfagsstudier fra opptaket til studieåret 2018/19. Kravet om R2 kommer i tillegg til øvrige opptakskrav for opptak til realfagsstudier.

For NTNU vil dette kravet da gjelde følgende realfagsstudier:

Bachelor i matematiske fag
Årsstudiet i matematiske fag
Bachelor i kjemi
Bachelor i fysikk