Opptak til adgangsbegrensede emner vår 2018

Det er åpnet for etteranmelding til følgende emner:
ARK1002 - Kulturhistorie og materiell kultur (NB! studierettskrav)
JAP0502- Japansk II
TEP4260- Varmepumper for bygningsklimatisering
VLR1004- Karriere og livsløp
VLR1005- Rådgivning i lys av hjelpeperspektiver

LBAS1003- Arkiv, museum og samfunn
BØA2042- Financial Model using Excel
TGB4120- Malmforekomstmodellering

Det kan være forkunnskapskrav/studierettskrav tilknyttet emnene, og du må selv sjekke at du oppfyller kravene. Plassene tildeles forløpende, og det er ikke mulig å melde seg til et emne som er fullt.

----------------------------------------------------

Frist for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner er 1. desember. Det søkes via Studentweb.

Samtlige studenter ved NTNU som skal følge et adgangsbegrenset emne i høstsemesteret, må melde seg til undervisning på Studentweb innen fristen 1. desember. Dette gjelder også studenter som har adgangsbegrensede emner som obligatoriske i sine studieprogram.

Opptaket vil være klart i midten av desember, og studentene får en e-post når opptaket er foretatt. Resultatet av opptaket vil foreligge på Studentweb.

Det rangeres etter følgende:

1. Gjennomsnittskarakter for alle emner avlagt ved NTNU.
2. Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

Alle studenter som får tilbud om plass på et adgangsbegrenset emne må svare på opptaket. Svarfrist er 5. januar. Studenter som ikke svarer på opptaket vil miste tilbudet om plass på emnet.

Etter svarfristens utløp suppleres det fra ventelistene. Studentene som får tilbud om opptak får en e-post om dette.

Om det blir ledige plasser på emnene etter hovedopptaket, vil det bli mulig å melde seg til undervisning i disse emnene. Ved etteranmelding vil det gis tilbud fortløpende, altså førstemann-til-mølla får plass på emnene.

Oversikt over de ulike fristene:

1. desember : Frist for melding til undervisning
Ca 15. desember: Opptak publiseres
5. januar : Svarfrist for studenter med tilbud om opptak
9. januar : Suppleringsopptak
9. januar  : Start eventuell etteranmelding til adgangsbegrensede emner
1. februar : Slutt etteranmelding
1. februar : Husk vurderingsmelding


Tue, 09 Jan 2018 12:14:17 +0100

Søk opptak til adgangsbegrensede emner

Det søkes via nettjenesten Studentweb.
Søknadsfrister:

1. juni for høstmesteret.
1. desember for vårsemesteret.

Adgangsbegrensede emner 2017-18

Kontakt oss

Telefon: 73 59 77 00
e-post: opptak@ntnu.no