Opptak til adgangsbegrensede emner høst 2019

Frist for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner i høstsemesteret er 1. juni. Det søkes via Studentweb.

Samtlige studenter ved NTNU som skal følge et adgangsbegrenset emne i vårsemesteret, må melde seg til undervisning på Studentweb innen fristen 1. juni. Dette gjelder også studenter som har adgangsbegrensede emner som obligatoriske i sine studieprogram.

Studentene får en e-post når opptaket er foretatt. Resultatet av opptaket vil foreligge på Studentweb.

Det rangeres etter følgende:

1. Gjennomsnittskarakter for alle emner avlagt ved NTNU.
2. Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

Alle studenter som får tilbud om plass på et adgangsbegrenset emne må svare på opptaket.  Studenter som ikke svarer på opptaket vil miste tilbudet om plass på emnet.

Etter svarfristens utløp suppleres det fra ventelistene. Studentene som får tilbud om opptak får en e-post om dette.

Etteranmelding 

Emner som ikke blir fylt opp blir lagt ut til etteranmelding ved semesterstart. Påmelding gjøres via Studentweb. Førstemann-til-mølla gjelder ved tildeling av plass. Det er ditt eget ansvar å sørge for at du oppfyller ev. forkunnskapskrav. Om du mangler ev. forkunnskapskrav vil du ikke kunne gå opp til vurdering i emnet.
NB! Oppmelding er kun mulig så lenge det er ledige plasser.

Høst 2019 er det mulig å etteranmelde seg til følgende adgangsbegrensede emner:

MUSV3001- Komposisjon og anlayse
JAP0501- Japansk 1
AAR4841- GIS som planverktøy
TPD4168- Spilldesign
TGB4212- Bergmekanikk, videregående kurs
TGB4265- Strukturgeologi, videregående kurs
TGB4290- Skredprosesser
TEP4300- Klimavern
VLR1006- Læring og endring i arbeidslivet
SPR2010- Business and Management English
TSOL550- Negotiations

Enkelte adgangsbegrensede emner legges ikke ut til etteranmelding, men det kan være mulig å få plass for studenter som har emnet som del av sin utdanningsplan. Studenten henvises da til å ta kontakt med Instituttet som er faglig ansvarlig for emnet.

 

Oversikt over de ulike fristene:

1. juni : Frist for melding til undervisning
Ca 15. juni: Opptak publiseres
5. august : Svarfrist for studenter med tilbud om opptak
9. august : Suppleringsopptak
9. august  : Start etteranmelding til adgangsbegrensede emner
15. september : Slutt etteranmelding
15. september : Husk vurderingsmelding


Fri, 09 Aug 2019 14:18:29 +0200

Søk opptak til adgangsbegrensede emner

Det søkes via nettjenesten Studentweb.
Søknadsfrister:

1. juni for høstmesteret.
1. desember for vårsemesteret.

Adgangsbegrensede emner 2019-20

Kontakt oss

Telefon: 73 59 77 00
e-post: opptak@ntnu.no