Søknad til studieprogram i billedkunst

Søknad til studieprogram i billedkunst

Praktisk søknadsinformasjon ved opptak til Kunstakademiet i Trondheim.

BACHELORPROGRAM BILLEDKUNST
Det kreves ikke generell studiekompetanse for å søke om opptak til bachelorprogrammet, men det vil likevel være en forutsetning med relevant bakgrunnskunnskap, helst fra en heltids kunstskole.

Opptaket skjer i to faser:

1. Førsteopptak
Din søknad skal inneholde søknadsskjema, dokumentasjonsskjema, dokumentasjon av arbeider og bekreftede kopier av vitnemål og attester. (Lenke til søknadsskjema)

Søknadsfristen er 15. mars 2012 (poststemplet).
Søknadsmateriale sendes til:
Kunstakademiet i Trondheim, NTNU,
7491 Trondheim

2. Opptaksprøve
På grunnlag av det innsendte materialet vil ca 40-50 søkere bli innkalt til opptaksprøve og intervju i en uke, (mandag til fredag), vanligvis i slutten av mai.

Det gis ingen oppgaver. Kandidatene står fritt til å bruke akademiets verksteder forutsatt at de behersker det tekniske utstyret. Kandidatene får teknisk hjelp og støtte fra studentassistenter og akademiets tekniske personale. Kandidatene blir innkalt til en uformell samtale med opptakskomiteen under opptaksuka.

Opptakskomiteen består av akademiets faste lærere og en studentrepresentant. Komiteen følger arbeidsprosessen under hele uka, og lørdag foretas en helhetsvurdering basert på innsendt materiale, intervju, arbeidsprosess og resultat fra opptaksuka.

Akademiet beholder dokumentasjonen fra kandidatene til opptaket er avgjort. Opptaket kunngjøres lørdag i opptaksuka.

MASTERPROGRAM BILLEDKUNST
Søkere til Master of Fine Arts ved KIT må ha utdannelse tilsvarende Bachelor of Fine Arts eller dokumentere tilsvarende kunstnerisk nivå. Opptaket skjer på grunnlag av innsendt dokumentasjon av kunstnerisk arbeid og en beskrivelse av planer for videre kunstnerisk arbeid, samt en motivasjon for studiet.

Ved behov innkalles søkere til intervju.

Søknadsfristen er 1. februar 2012 (poststemplet).
Søknadsmateriale sendes til:
Kunstakademiet i Trondheim, NTNU,
7491 Trondheim

Informasjon om studiene

Informasjon om studiene

Kontakt KIT

Kontakt KIT

Telefon:
73 59 79 00
Faks:
73 59 79 20
Epost:
adm@kit.ntnu.no
Hjemmeside:
www.ntnu.no/kit
Postadresse:
  • NTNU,
  • Kunstakademiet i Trondheim,
  • Trondheim
  • 7491