Operasjonssykepleie

Videreutdanning, Gjøvik

Operasjonssykepleie

Bilde operasjonssykepleie

Opptak 2019

Opptak 2019

Informasjonen på denne nettsiden er gyldig kun for studenter som er tatt opp i 2018 eller tidligere. Hvis du skal søke om opptak i 2019, finner du informasjon på vår nye nettside for videreutdanning i operasjonssykepleie. Fra 2019 kan du også ta en master i klinisk sykepleie som inkluderer videreutdanningen i operasjonssykepleie.

Operasjonssykepleie

Om operasjonssykepleie

Kunne du tenke deg å være den som bidrar til å få pasienten sikkert og effektivt gjennom operasjonsforløpet? Kunne du tenke deg en jobb hvor du får assistere ved kirurg­iske inngrep, jobbe med avansert medi­sinsk teknisk utstyr og dyktige kolleger, og samtidig ha pasienten i sentrum?


Opptakskrav

Offentlig godkjenning som sykepleier og minst 2 år relevant yrkespraksis etter godkjenning.


Jobbmuligheter

Videreutdanning i operasjonssykepleie utdanner velkvalifiserte yrkesutøvere i tråd med samfunnets behov. Det er stort behov for spesialsykepleiere i helsesektoren.


Studiets oppbygging

NTNU i Gjøvik har et av ­Nordens beste simulerings­sentre. Vi tilbyr oppdatert under­visning av høy kvalitet og gode praksis­plasser.


Videre studier

Studiet kan inngå som del av en Master i klinisk sykepleie, med spesialisering operasjonssykepleie.

 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: OPERA
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Heltid 1,5 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: Studiiet har ikke opptak nå. Informasjon om neste opptak kommer.

Informasjonen gjelder for inneværende studieår