Master i økonomi og administrasjon/siviløkonom

2-årig master

Master i økonomi og administrasjon/siviløkonom

– Om siviløkonomstudiet

Master i økonomi og administrasjon/siviløkonom

Illustrasjonsfoto: Studenter som jobber

Master i økonomi og administrasjon/siviløkonom

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder fram til graden master i økonomi og administrasjon og gir rett til tittelen Siviløkonom.

Studiet kvalifiserer til krevende jobber i næringsliv og forvaltning, som for eksempel konsulentoppgaver og utrednings- og ledelsesoppgaver på høyt nivå både innenfor offentlig sektor og privat næringsliv. Masterstudiet er solid forankret i forskningsbasert kunnskap og kvalifiserer til videre doktorgradsstudier og forskerkarriere. 


Masterstudentene på siviøkonomstudiet spesialiserer seg innenfor et de følgende fire områdene:

 • Business Analytics - Ny hovedprofil fra høsten 2020
  Studentene får innsikt i hvordan kvantitative analyser, digitale verktøy og big data kan brukes til å forstå forskjellige sider av næringslivet.
   
 • Finansiering og investering
  Studentene får innsikt i og forståelse av finansielle teorier, beslutning under usikkerhet og risikovurdering.

   
 • Markedsføring
  Studentene får innsikt i og forståelse av ulike typer relasjoner mellom bedrift og marked, markedsanalyse, kommunikasjon og merkevarebygging.

   
 • Strategi, organisasjon og ledelse
  Studentene får innsikt i og forståelse av utvikling og endring i organisasjoner, ledelsesmessige utfordringer og bedriften som strategisk aktør.

   
 • Økonomistyring
  Studentene får innsikt i og forståelse av bredden i bedriftsøkonomisk teori, med spesielt fokus på styring av økonomiske ressurser. 


Siviløkonomstudiet gir allsidige karrieremuligheter og kvalifiserer til krevende jobber innenfor privat og offentlig sektor.

Siviløkonomstudiet er forskningsbasert og kvalifiserer til opptak på doktorgradsstudier innen økonomi.