Ledelse av teknologi

2-årig masterprogram

Ledelse av teknologi

– Studiets oppbygging

Ledelse av teknologi

Illustrasjonsfoto: Studenter i kantina på HHiT

Ledelse av teknologi

Studiet er satt sammen av fire obligatoriske fellesemner à 7,5 studiepoeng i hvert av de to første semestrene. Kursene vil belyse ledelse av teknologi fra et økonomisk, organisatorisk, markedsmessig og teknologisk perspektiv.

Fulltidsstudium

Vi gjør oppmerksom på at dette er et fulltidsstudium, med undervisning og gruppeøvinger på dagtid. Det er et krevende studium som ikke er lagt opp til å kunne ta ved siden av full jobb. 


 

30 mai 2018

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan