Ledelse av teknologi

2-årig masterprogram

Ledelse av teknologi

– Om MLT

Ledelse av tekonologi

Illustrasjonsfoto: MLT-studenter

Ledelse av teknologi

Master i ledelse av teknologi (MLT) er et praktisk rettet studium som lar deg kombinere det beste fra to utdanninger. MLT ble startet opp på direkte etterspørsel fra næringslivet og uteksaminerte kandidater er særdeles attraktive på arbeidsmarkedet. 

Som student på MLT får du:

 

  • Omfattende innsikt i økonomi- og ledelsesfaget, samtidig som studiet bygger videre på din bachelorgrad innenfor ingeniørvitenskap og teknologi.
     
  • En unik bakgrunn og et solid grunnlag for å møte utfordringer teknologibedrifter står overfor.
     

Formålet med studieprogrammet er å gi kandidater med en teknisk orientert bachelorgrad en helhetlig forståelse av området teknologiledelse. Med en mastergrad i ledelse av teknologi tilegner du deg kunnskap og kompetanse om hvordan man ivaretar lederoppgaver i ulike typer teknologibaserte bedrifter. 

Både fagstab og tidligere studenter melder om et unikt og spennende studiemiljø som forsterkes av at studenter bringer ulike perspektiver inn i klasseromsdiskusjonene.
 

Studenter

Tidligere MLT-student om studiet:
 

Jeg valgte å studere MLT ved Handelshøyskolen i Trondheim fordi den tilbyr en bredere master enn hva mange av de andre masterstudiene for bioingeniører gjør. Det at man studerer sammen med mange andre med ulik ingeniørbakgrunn gjør studiet ekstra interessant. 


Ida Haldogard Bjørkli

Jeg var utdannet logistikkingeniør, og noe av det som fristet med å begynne på MLT var muligheten til å få studere videre sammen med teknologer/ingeniører med helt ulik bakgrunn enn min egen.


Kristin Moen Skaslien

På MLT møter du forelesere med konkret erfaring fra næringslivet. Dette er inspirerende og gjør studiet interessant og relevant.


Mario Erichsen

Studentintervjuer