bachelorprogram 3- årig, Trondheim

Økonomi og administrasjon


 • Studenter i forelesning

 • Studenter gruppearbeid
 • Vrimla på NTNU Handelshøyskolen

Om økonomi og administrasjon

En bachelor i økonomi og administrasjon gir deg en bred utdanning med varierte karrieremuligheter innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Du får solid kunnskap innen områder som bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag og etikk. Du lærer om bedriftsøkonomiske problemstillinger og om hvordan samfunns- og næringsliv reguleres av lover og regler. 


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse


Jobbmuligheter

Utdanning i økonomi og administrasjon gir et godt grunnlag for en lang rekke jobber i private og offentlige virksomheter. Alle bedrifter har behov for dyktige ansatte med kompetanse innenfor områder som regnskap og revisjon, markedsføring og salg, økonomi og ledelse, børs og finans, HR og personal.


Studiets oppbygging

Bachelorstudiet går over 3 år og er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag og andre støttefag. Samlet utgjør bachelorstudiet 180 studiepoeng og gir en solid basis innenfor både økonomi og administrasjon.


Studieveiledning

Ta kontakt med servicesenteret ved Handelshøyskolen på telefon (+47) 73 55 99 50
eller på e-post: kontakt@hhs.ntnu.no


 

Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: ØABACHELOR
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Bachelor i økonomi og administrasjon
 • Studiepoeng: 180.0
 • Studiekode opptak:
 • Anvarlig: NTNU Handelshøyskolen
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på