Økonomi og administrasjon

Bachelorprogram 3- årig, Trondheim

Økonomi og administrasjon


Denne nettsiden er ikke lenger i bruk. Bachelor i økonomi og administrasjon får ny studieplan fra studieåret 2020/2021, og oppdatert informasjon om det nye studieprogrammet finner du her:

Bachelor i økonomi og administrasjon ved NTNU


Økonomi og administrasjon

  • Studenter i forelesning

  • Studenter gruppearbeid
  • Vrimla på NTNU Handelshøyskolen

Forsidetekst - økonomi og administrasjon

Om økonomi og administrasjon

En bachelor i økonomi og administrasjon gir deg en bred utdanning med varierte karrieremuligheter innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Du får solid kunnskap innen områder som bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag og etikk. Du lærer om bedriftsøkonomiske problemstillinger og om hvordan samfunns- og næringsliv reguleres av lover og regler. 


NTNU tilbyr også:


Søk opptak

Det er ikke lenger opptak til dette programmet. Gå til de nye sidene for bachelor i økonomi og administrasjon. 

Opptaksgrense for studieåret 2019-2020 var 48,3 for førstegangsvitnemål og 50,6 i ordinær kvote. Studiet krever generell studiekompetanse.


Jobbmuligheter

Utdanning i økonomi og administrasjon gir et godt grunnlag for en lang rekke jobber i private og offentlige virksomheter. Alle bedrifter har behov for dyktige ansatte med kompetanse innenfor områder som regnskap og revisjon, markedsføring og salg, økonomi og ledelse, børs og finans, HR og personal.


Studiets oppbygging

Bachelorstudiet går over 3 år og er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag og andre støttefag. Samlet utgjør bachelorstudiet 180 studiepoeng og gir en solid basis innenfor både økonomi og administrasjon.


Studieveiledning

Ta kontakt med servicesenteret ved Handelshøyskolen på telefon (+47) 73 55 99 50
eller på e-post: kontakt@hhs.ntnu.no

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: ØABACHELOR
  • Studienivå: Bachelor
  • Studieprogram: Bachelor i økonomi og administrasjon
  • Studiepoeng: 180
  • Studiekode opptak:
  • Ansvarlig: NTNU Handelshøyskolen
  • Studiested: Trondheim