Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Regnskap og revisjon


  • Illustrasjonsfoto: studenter i undervisningsrom

  • Illustrasjonsfoto: studentsamarbeid

  • Illustrasjonsfoto: gruppearbeid

 

Bachelor i regnskap og revisjon er under avvikling

Emner på dette studieprorgammet (3. studieår) undervises siste gang studieåret 2018-19. Fra høsten 2018 kan vi tilby master i regnskap og revisjon MRR. 

Om regnskap og revisjon

En bachelorgrad i regnskap og revisjon gir en variert og målrettet utdanning hvor du lærer hvordan et regnskap skal føres og tolkes. Du tilegner deg inngående kunnskaper om regnskap, skatt og avgift, og får innsikt i samfunnets etikk, normer og verdier. Du får også en god helhetsforståelse av bedriften.


 

Jobbmuligheter

Siden de fleste bedrifter trenger en økonom, er du ettertraktet i både privat næringsliv, organisasjoner og i offentlig sektor. Mange med bachelor i regnskap og revisjon jobber i regnskapsbyrå, revisjonsselskap eller i økonomi- og administrasjonsavdelinger - som rådgiver eller controller. Siden du kommer i kontakt med mange ulike mennesker, må du regne med at jobben er sosial og utadvendt. 


Studiets oppbygging

Bachelorstudiet går over 3 år og er satt sammen av emner innenfor generelle administrasjonsfag, årsregnskap, skatterett, revisjon og rettslære. Det første studieåret er felles med bachelor i økonomi og administrasjon. 

Studieveiledning

Ta kontakt med servicesenteret ved Handelshøyskolen på telefon (+47) 73 55 99 50
eller på epost: postmottak@ok.ntnu.no


 

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i regnskap og revisjon
Studieprogramkode: OABACHBRR
Studiepoeng: 180
Undervisningsform: Heltid

NTNU Handelshøyskolen
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Campus Elgeseter
 

 


Campus Elgeseter, foto/illustrasjon: m.herzog / www.visualis-images.com

  Følg Handelshøyskolen:

Illustrasjon: facebookikonillustrasjon: instagramikon