Masterprogram, 2-årig

Voksnes læring

– Studentintervjuer

Master i voksnes læring: Ota Ogie

Studieprogram: Master i voksnes læring
Navn: Ota Ogie

-  Det jeg liker best med studiet forelesningene og gruppearbeid, mulighetene for selvstyrt læring og at studiet er samlingsbasert.

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i voksnes læring: Ota Ogie

Studieprogram: Master i voksnes læring
Navn: Ota Ogie

-  Det jeg liker best med studiet forelesningene og gruppearbeid, mulighetene for selvstyrt læring og at studiet er samlingsbasert.

Profilbilde Ota Ogie

Jeg valgte master i voksnes læring fordi jeg ønsket å øke min kompetanse innen voksnes læring, tilrettelegging av utdanning, veiledning og rådgivning. Det jeg liker best med studiet forelesningene og gruppearbeid, mulighetene for selvstyrt læring og at studiet er samlingsbasert. Masteroppgaven min er en kvalitativ studie av lærere og minoritetsspråklige elevers oppfatning av undervisning og veiledning i norskopplæringen

.

Master i voksnes læring: Hilde Aasbø Tharalsen

Studieprogram: Master i voksnes læring
Navn: Hilde Aasbø Tharalsen

- Studiet handler om mennesker og læring – og hvor kan man ikke relatere det?

Masterprogram 2-årg, Trondheim

Master i voksnes læring: Hilde Aasbø Tharalsen

Studieprogram: Master i voksnes læring
Navn: Hilde Aasbø Tharalsen

- Studiet handler om mennesker og læring – og hvor kan man ikke relatere det?

Profilbilde Hilde Aasbø Tharaldsen

Det jeg liker best med studiet er hvor anvendbart det er – jeg forstår hva jeg kan bruke kunnskapen til. Studiet handler om mennesker og læring – og hvor kan man ikke relatere det? Jeg liker også kontakten man får med foreleserne på instituttet. Det er lav terskel for å spørre om det meste og jeg opplever at det er svært mye kompetanse å søke til.

Jeg har tenkt all salgs tanker om hva jeg ønsker å gjøre når jeg er ferdig. Da jeg begynte å studere var ønsket en stilling innen HR. Underveis har jeg tenkt på arbeid med integrering og å jobbe i forhold til veien tilbake til arbeidslivet. Mulighetene er mange og det er opp til meg hvordan jeg vil anvende kunnskapen min.

Master i voksnes læring: Hilse Stuedahl Mohn

Studieprogram: Master i voksnes læring
Arbeidssted: St. Olavs Hospital
Navn: Hilde Stuedahl Mohn

- Jeg bruker min master i voksnes læring daglig

Masterprogram 2-årig

Master i voksnes læring: Hilse Stuedahl Mohn

Studieprogram: Master i voksnes læring
Arbeidssted: St. Olavs Hospital
Navn: Hilde Stuedahl Mohn

- Jeg bruker min master i voksnes læring daglig

Profilbilde Hilde Studedahl Mohn

 

Jobber med: Organiserer, utvikler og leder kurs tilrettelagt for ulike yrkesgrupper på St. Olavs Hospital

Jeg bruker min master i voksnes læring daglig. Det er vanskelig å sette fingeren på hvor og når, men det handler om at man opparbeider seg en kompetanse som er verdifull og man tenker og handler annerledes i etterkant på bakgrunn av mastergraden. Det beste med å studere ved instituttet var positive og ivrige lærere som ga oss muligheten til å reflektere og diskutere ulike sider ved faget og sette det opp mot det man opplever i det daglige arbeidet.

 

Master i voksnes læring: Kirsti Swensen

Studieprogram: Master i voksnes læring
Navn: Kirsti Swensen

- Undervisningsmetodene er varierte og basert på ønsker fra oss

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i voksnes læring: Kirsti Swensen

Studieprogram: Master i voksnes læring
Navn: Kirsti Swensen

- Undervisningsmetodene er varierte og basert på ønsker fra oss

Profilbilde Kirsti Swensen

Det beste med å studere ved instituttet er at vi er få studenter i klassen. Det gir masse rom for diskusjoner og dialog lærer-student.

Undervisningsmetodene er varierte og basert på ønsker fra oss. Jeg liker også at det er samlingsbasert, noe som gjør det mulig å kombinere jobb og studier.

Master i voksnes læring: Bjørn Andreas Johansen

Studieprogram: Master i voksnes læring
Arbeidssted: Luftforsvarets befalskole
Navn: Bjørn Andreas Johansen

- I min arbeidssituasjon har jeg bruk for min mastergrad hver eneste dag.

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i voksnes læring: Bjørn Andreas Johansen

Studieprogram: Master i voksnes læring
Arbeidssted: Luftforsvarets befalskole
Navn: Bjørn Andreas Johansen

- I min arbeidssituasjon har jeg bruk for min mastergrad hver eneste dag.

Hva jobber du med?Profilbilde Bjørn Andreas Johansen

Jeg jobber med å utdanne Luftforsvarets fremtidige ledere ved Luftforsvarets befalsskole. Mine arbeidsoppgaver varierer mellom det å være klassesjef, instruktør, og veileder.

Hva bruker du masteren din til?

I min arbeidssituasjon har jeg bruk for min mastergrad hver eneste dag. Jeg underviser og veileder befalselevene i deres lederutdanning. Befalsutdanningen har et fokus på selvutvikling gjennom blant annet erfaringslæring, refleksjon og samarbeid.

Hva har vært det beste med å studere hos oss?

Jeg trivdes svært godt i min studietid, og jeg opplevde at det faglige miljøet ble vektlagt ved instituttet. For meg var det beste med å studere master i voksnes læring at det var et fokus på å knytte studentenes tidligere erfaringer til undervisningen. Det gjorde at jeg i større grad fikk utfordret meg selv gjennom faglig diskusjon og refleksjon.