Læring i arbeidsliv og samfunn

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Læring i arbeidsliv og samfunn

– Studiets oppbygning

Om innholdet i studiet

Ta studiet på heltid eller deltid

Masterprogrammet har et omfang på 120 studiepoeng og er i utgangspunktet beregnet til 2 år. Studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning, slik at du også kan ta studiet som deltidsstudium over 4 år.

Tar du læring i arbeidsliv og samfunn på deltid, vil studiebelastningen din være på 15 studiepoeng per semester. Vi har samlet noen nyttige tips til deg som tar studiet samtidig som du jobber

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3000 Vilkår for læring i arbeidsliv og samfunn 15
VL3012 Utforming og analyse av læringsmiljø i arbeidsliv og samfunn 7,5
VL3014 Tverrfaglige perspektiver på arbeidsliv og samfunn 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Eksperter i team (intensiv eller langsgående) 7,5
VL3010 Livslang læring, politikk og styring 7,5
VL3011 Endring, utvikling og innovasjon i organisasjoner 7,5
Flere valg Valgfritt emne* 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3013 Vitenskapelig skriving og design med selvvalgt fordypning 7,5
VLR3008 Forskningsmetode 15
VL3902 Masteroppgave Læring i arbeidsliv og samfunn 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3902 Masteroppgave Læring i arbeidsliv og samfunn 30

* Emnet skal gi deg mulighet til fordypning og spesialisering i et område som er relevant for voksnes læring. Emnet må godkjennes av instituttet. Gå til oversikt over tidligere godkjente emner (klikk på "godkjenning av valgemnet"). Merk at undervisningen i valgemne følger normalt ikke samlingsukene til masterprogrammet læring i arbeidsliv og samfunn.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3000 Vilkår for læring i arbeidsliv og samfunn 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Eksperter i team (intensiv eller langsgående) 7,5
Flere valg Valgfritt emne* 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3012 Utforming og analyse av læringsmiljø i arbeidsliv og samfunn 7,5
VL3014 Tverrfaglige perspektiver på arbeidsliv og samfunn 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VLR3011 Endring, utvikling og innovasjon i organisasjoner 7,5
VLR3010 Livslang læring, politikk og styring 7,5

3. år>

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VLR3008 Forskningsmetode 15
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3013** Vitenskapelig skriving og design med selvvalgt fordypning 7,5
VL3902 Masteroppgave Læring i arbeidsliv og samfunn 7,5

4. år

Sjuende semester (høst) og åttende semester (vår)

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3902 Masteroppgave Læring i arbeidsliv og samfunn 30

* Emnet skal gi deg mulighet til fordypning og spesialisering i et område som er relevant for voksnes læring. Emnet må godkjennes av instituttet. Gå til oversikt over tidligere godkjente emner (klikk på "godkjenning av valgemnet"). Merk at undervisningen i valgemne følger normalt ikke samlingsukene til masterprogrammet læring i arbeidsliv og samfunn.

** VL3013 tilbys ordinært om høsten, men kan også ved behov tilbys som veiledet lesing i vårsemesteret for studenter på masterprogrammet i voksnes læring som tar studiet på deltid.

Masterprogrammet består av

Masterprogrammet læring i arbeidsliv og samfunn består av:

 • En teoretisk del på 52,5 studiepoeng som omfatter de mest sentrale temaene i læring i arbeidsliv og samfunn.
 • En metodedel på 15 studiepoeng, som skal gjøre deg i stand til å gjennomføre arbeidet med masteroppgaven, men også forstå og vurdere andres forskningsbidrag. Metodeemnet undervises felles med master i rådgivningsvitenskap. 
 • Et valgfritt emne på 7,5 studiepoeng, som du velger blant øvrige emner ved NTNU eller andre læresteder. Dette emnet skal gi deg mulighet til fordypning og spesialisering i et område som er relevant for læring i arbeidsliv og samfunn. Merk: Undervisningen i valgemnet følger normalt ikke samlingsukene til studieprogrammet.
 • Eksperter i team (EiT).
 • En masteroppgave på 37,5 studiepoeng, som er ditt eget forskningsbidrag.

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.


Til deg som skal skrive masteroppgave

Til deg som skal skrive masteroppgave

Husk at du må være student mens du skriver masteroppgave. Det betyr at du må betale semesteravgift, bekrefte studieplan og melde deg opp i masteroppgaveemnet slik at du står som aktiv student. Oppmeldingen skjer på studentweb

 • Fristen for oppmelding og betaling av semesteravgift i vårsemestret er 15. februar.
 • Fristen for høstsemestret er 15. september.

Dette gjelder også studenter som skriver masteroppgave på deltid eller utsetter levering av masteroppgaven. Ta kontakt med instituttet for mer informasjon ved spørsmål til dette.

Masterhefte - nyttig informasjon når du skal planlegge masteroppgaven (lenke kommer)

Prosjektskissen er en obligatorisk del av masteroppgaven i voksnes læring (VL3900) og rådgivningsvitenskap (RAD3902) og må være levert semesteret før oppgaven skal skrives. 

Du kan levere prosjektskisse to ganger per år: 

 • Høst: 1. desember
 • Vår: 1. juni.

Merk at fristen er bindende. Prosjektskissen sender du til kontakt@ipl.ntnu.no.

Masteravtaleskjema fyller du ut digitalt på første veiledning sammen med veileder. Skjemaet leveres innen 15. januar.

Avtale for gjennomføring av masteroppgave.

Rettledning for utfylling av oppgaven.

Det finnes ulike støtteordninger for deg som skriver oppgaven din i samarbeid med en regional aktør. NTNU Brigde har samlet informasjon om disse støtteordningene.

Du kan også søke instituttet om støtte, enten for dekning av billigste reisemåte eller kostnader i forbindelse med datainnsamling: Retningslinjer for dekning av studentenes utgifter i forbindelse med masteroppgave ved Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Frist for innlevering av masteroppgave er: 

 • 15. mai i vårsemesteret
 • 1. desember i høstsemesteret

Frivillig permisjon

Du kan søke om permisjon uten å oppgi en grunn i opp til 2 semester i løpet av studietiden din, dersom du har avlagt 30 studiepoeng i graden. Du søker om permisjon ved å sende e-post til kontakt@ipl.ntnu.no

Har du avtalt en individuell plan med oss og/eller fått innvilget deltidsstudier, kan det være annerledes. Uansett hva som gjelder for deg, skal du ta kontakt med veilederen din og studieveilederen for programmet du er tatt opp på for å melde ifra.

Det vil da settes ny frist for levering av oppgaven din.

Dokumentert permisjon

Har du blitt syk, skal du ut i foreldrepermisjon eller er det andre særskilte grunner, kan du søke om permisjon for det semesteret det gjelder. Søk med en gang du blir syk ved å sende oss en søknad med dokumentasjon (legeattest) i posten. Permisjon vil gå utenom studieprogresjonen din, slik at du ikke mister et semester.

Masteroppgaven skal leveres i Inspera. 

Utseende og omfang

 • Sjekk emnebeskrivelsen for informasjon om utseende og omfang av oppgaven.
 • Dersom to skriver sammen, skal det legges ved et vedlegg der det går fram hvem som har skrevet hva i oppgaven.

Innlevering 

Oppmelding til ferdig mastereksamen 

 1. bokmål
 2. nynorsk

Avtaleskjema for utlån, bruk og elektronisk publisering (leveres i 2 eksemplarer)

 1. bokmål
 2. nynorsk

Trykk av oppgaven

 • Hvis du ønsker en trykt utgave av oppgaven, bestiller du dette for egen regning. Du kan gjerne bruke NTNU Grafisk senter for å trykke opp oppgaven. 

Informasjonen under gjelder ikke våren 2020. 

 • Du må være meldt opp i masteroppgaveemnet på StudentWeb og betale semesteravgift for å kunne ta muntlig eksamen. Dette må du være obs på når innlevering og muntlig eksamen er i to forskjellige semestre.
 • Vi vil sende deg e-post når eksamenskommisjonen er klar for å informere om tidspunkt til muntlig eksamen.
 • Muntlig eksamen gjennomføres etter "Sensorveiledning for Masteroppgave i rådgivning og Masteroppgave i voksnes læring", versjon 01/12. Eksamenen vil vanligvis vare i ca. 1 time: I starten får kandidaten 10 minutter for å presentere oppgaven sin, så diskuteres oppgaven av sensorene og kandidaten. Andre enn de to sensorene og kandidaten er tillatt som publikum, men får ikke uttale seg under eksamen (gjelder også veileder).

Du kan finne masteroppgaver skrevet av tidligere studenter på master i voksnes læring på NTNU open. Her ligger det også oppgaver skrevet av andre studenter ved instituttet, og det kan være lurt å avgrense søket dit for å få fram masteroppgaver, som er relevante for deg.