Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Voksnes læring

– Studiets oppbygning

Masterprogrammet i voksnes læring har et omfang på til sammen 120 studiepoeng. Dette tilsvarer to års normert studietid, men studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning slik at det også er mulig å ta studiet som et deltidsstudium over fire år.

Master i voksnes læring består av:

  • En felles del som omfatter de mest sentrale emnene knyttet til voksnes læring og kompetanse VL3000VL3010VL3011VL3012 og VL3013.
  • En felles del som omfatter emner i forskningsmetode, som både skal gjøre deg i stand til å utføre egen forskning og å forstå og vurdere andres forskningsbidrag. Metodeemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng og består av emnene VLR3007 (15 sp) og VRL3008 (15 sp).
  • Et valgfritt emne på 7,5 studiepoeng, som velges blant øvrige emner ved SU-fakultetet eller ved andre læresteder. Emnet skal gi deg muligheten til å fordype deg og spesialisere deg i et faglig område som er relevant for voksnes læring. Valgemnet godkjennes etter søknad til instituttet. Informasjon om valg av emne og tidligere godkjente emner (klikk på "godkjenning av valgemne").  Merk: Undervisningen i valgemne følger normalt ikke samlingsukene til master i voksnes læring.
  • Eksperter i team (EiT), et emne på 7,5 studiepoeng som er obligatorisk for alle som tar en mastergrad ved NTNU.
  • Masteroppgave i voksnes læring, VL3900, som er ditt eget forskningsbidrag.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3000 Voksnes læring: Perspektiver, teorier og modeller 15
VLR3007 Innføring i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Eksperter i team (intensiv eller langsgående) 7,5
VL3010 Styring, kompetanse og politikk 7,5
VL3011 Endring, utvikling og innovasjon i organisasjoner 7,5
VL3012 Tilrettelegging og organisering av læring for voksne 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3013 Vitenskapelig skriving og design med selvvalgt fordypning 7,5
VLR3008 Fordypning i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring 15
Flere valg Valgfritt emne* 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3900 Masteroppgave i voksnes læring 30

* Emnet skal gi studenten mulighet til fordypning og spesialisering i et område som er relevant for voksnes læring. Emnet må godkjennes av instituttet. Gå til oversikt over tidligere godkjente emner (klikk på "godkjenning av valgemnet").

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3000 Voksnes læring: Perspektiver, teorier og modeller 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Eksperter i team (intensiv eller langsgående) 7,5
Flere valg Valgfritt emne* 7,5

* Emnet skal gi studenten mulighet til fordypning og spesialisering i et område som er relevant for voksnes læring. Emnet må godkjennes av instituttet. Gå til oversikt over tidligere godkjente emner (klikk på "godkjenning av valgemnet").


2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VLR3007 Innføring i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VLR3011 Endring, utvikling og innovasjon i organisasjoner 7,5
VLR3010 Styring, kompetanse og politikk 7,5

3. år>

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VLR3008 Fordypning i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring 15
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3013** Vitenskapelig skriving og design med selvvalgt fordypning 7,5
VL3012 Tilrettelegging og organisering av læring for voksne 7,5

** VL3013 tilbys ordinært om høsten, men kan også ved behov tilbys som veiledet lesing i vårsemesteret for studenter på masterprogrammet i voksnes læring som tar studiet på deltid.


4. år

Sjuende semester (høst) og åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3900 Masteroppgave i voksnes læring 30

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.