Veg og jernbane

Erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Veg og jernbane

– Pris og angrerett

Pris og angrerett

Pris for enkeltkurs

Kursavgift for de fleste enkeltkurs på 7,5 studiepoeng er kr. 31 000. Noen kurs kan ha andre priser. Informasjon om dette finner du på kursets nettside.

Kursavgift for hvert kurs på 7,5 studiepoeng inkluderer:

  • Undervisning på samlinger
  • Kaffe, lunsj og forfriskninger
  • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
  • Tilbakemelding på oppgaver og øvinger
  • Eksamen og sensur

I tillegg til kursavgift kommer semesteravgift som alle må betale.

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i veg og jernbane fra studieåret 2020-2021. Det betyr at kursavgiften økes til ca 30 000 kr per emne fra og med høstsemesteret 2020. Vi tar forbehold om endringer.

Studenter som har tatt ett eller flere emner på masterprogrammet før juni 2019, får mulighet til å avslutte erfaringsbasert mastergrad på normert tid med den prisstrukturen som var gjeldende i januar 2019. Overgangsordningen vil vare til juni 2022 for studenter som er tatt opp til minst ett emne på et masterprogram med 90 studiepoeng før januar 2019. Prisen på emnene kan justeres for pris- og lønnsvekst i overgangsperioden.


Pris for masteroppgaven (30 studiepoeng)

Pris: kr 124 000 

I prisen inngår:

  • Oppstartseminar med undervisning og bevertning
  • Veiledning (30 timer inkl. for- og etterarbeid for veileder)
  • Sensur på masteroppgaven
  • Avsluttende vitnemål

NTNU endrer finansieringen av masterprogrammet i veg og jernbane fra studieåret 2020-2021. Det betyr at prisen for masteroppgaven økes fra høstsemesteret 2020. Informasjon om prisendring vil bli tilgjengelig våren 2020. Vi tar forbehold om endringer.

Studenter som har tatt ett eller flere emner på masterprogrammet før juni 2019, får mulighet til å avslutte erfaringsbasert mastergrad på normert tid med den prisstrukturen som var gjeldende i januar 2019. Overgangsordningen vil vare til juni 2022 for studenter som er tatt opp til minst ett emne på et masterprogram med 90 studiepoeng før januar 2019. Prisen på emnene kan justeres for pris- og lønnsvekst i overgangsperioden.

 


Avmelding - krysspublisert

Avmelding

Inntil søknadsfristen utløper, kan du fritt trekke søknaden din via nettsiden du søkte opptak.


Angrerett - krysspublisert

Angrerett

Etter at du har fått tilbud om plass, gjelder angrerettloven (lovdata.no). Det betyr at du fritt kan trekke deg fra kurset innen 14 dager etter at du har fått tilbud om kursplass. Hvis du ikke benytter deg av angreretten innenfor fristen, og senere ønsker å trekke deg fra kurset, må kursavgiften betales i sin helhet.

Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, må du gi oss skriftlig melding om dette. Du kan bruke skjema for opplysninger om angrerett (word) skjema for opplysninger om angrerett (odt), eller du kan sende en annen utvetydig erklæring i form av melding/brev til oss. Vi anbefaler at du sender skjema/melding per e-post til videre@ntnu.no. Skriv «Angrerett + navn på kurset» du har fått opptak til i emnefeltet på e-posten.

Når du sender e-posten til videre@ntnu.no vil du få en kvittering til din e-postadresse som bekreftelse på at meldingen er mottatt hos oss. Du kan også sende skjema/brev i posten til NTNU VIDERE, 7491 Trondheim. Merk at det er forbrukeren som må bevise at meldingen er gitt innen fristen, dersom det senere oppstår tvil om dette, jfr. § 20 i loven.

Utsettelse

Hvis du ikke gjennomfører et kurs, kan du be om utsettelse til neste gang kurset arrangeres, men kursavgiften må betales for inneværende semester. Det er kun mulig å be om utsettelse én gang. Dersom kurset heller ikke da gjennomføres, anses kursavgiften som tapt. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle kurs kjøres flere ganger. Enkelte kurs kan ha andre regler for utsettelse og permisjon, se kursets nettside.


Studiefinansiering - krysspublisert

Studiefinansiering

Statens lånekasse

Du kan søke støtte til videreutdanning hos Statens Lånekasse. Støtten er behovsprøvd mot lønn og annen støtte gjennom studiet. Etter at du har betalt semesteravgift, overfører vi informasjon om deg til Lånekassen. Deretter må du forholde deg til de rutiner Lånekassen har. Det kan ta en uke fra du betaler semesteravgiften til lånet blir utbetalt. Kommer ikke lånet, sjekk at du har brukt riktig KID-nummer, kontonummer og at Lånekassen vet at du skal studere ved NTNU. På Studentweb kan du se hvilke opplysninger som er overført til Lånekassen.

Arbeidsgiver

Ofte betaler arbeidsgiver for etter- og videreutdanning de anser som relevant for din jobbutførelse eller som et grunnlag for din karriereutvikling i bedriften. Som et personalpolitisk virkemiddel er dette ofte en svært god investering for en arbeidsgiver, da det øker bedriftens samlede kompetanse. I mange tilfeller vil det at arbeidsgiver bidrar til å finansiere hele eller deler av din etter- og videreutdanning kunne være et alternativ til lønnsøkning. Det kan gis skattefritak for kostnader som arbeidsgiver dekker i forbindelse med videreutdanning, se Arbeidsgivers fradragsrett (pkt. 11) på skatteetaten.no.